073 751 40 47

Magnesiumcentrum


Opening

Het Magnesiumcentrum is sinds 9 januari 2012 geopend. Het Magnesiumcentrum is een nieuw uniek centrum wat magnesium onder de aandacht wil brengen. Het Magnesiumcentrum draagt bij aan het verspreiden van de werking van magnesium.

Doel

Het doel van het Magnesiumcentrum is het onder de aandacht brengen van: “beter voorkomen dan genezen”. De rode draad in de werkwijze is en blijft mensen zich bewust maken van hun levensstijl en mogelijkheden bieden om de magnesiumbalans te optimaliseren.

Magnesium toevoegen aan het menselijke lichaam kan op verschillende manieren waardoor er altijd wel een mogelijkheid die voor iedereen geschikt is.

Meer informatie over wat het Magnesiumcentrum doet.

Werkwijze

Het Magnesiumcentrum wil mensen bewust maken van hun levensstijl en daarbij het belang van magnesium benadrukken. Hierbij wordt ingespeeld op snel groeiende inzichten omtrent een tekort aan magnesium inname door onze bevolking. Een tekort aan magnesium kan verschillende klachten met zich mee brengen: hart en vaatziekte, diabetes type II, stressstoornissen en vermoeidheid.

Meer informatie over de werkwijze van Magnesiumcentrum.

Beleid

  • Zorgdragend voor natuurproducten
  • Producten verkopen die niet overal te koop zijn
  • Zorgen voor ondersteunde producten

Onderzoek

De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vooronderstelde tekorten van het mineraal magnesium in de bodem van westerse landen. Deze onderzoeken komen voort uit het vermoeden, dat de westerse mens over het algemeen veel klachten vertoont die het gevolg zijn van (relatieve) magnesiumtekorten in het lichaam.

Het menselijke lichaam heeft 3 elementaire levensbehoeften:

  • Zuurstof
  • Water
  • Magnesium

Het Magnesiumcentrum biedt als eerste in Nederland medical evicdence based applicaties; meten, behandelingen, producten en consulten met de focus op het belang van magnesium voor een gezonde leefstijl en gezond ouder worden (healthy ageing).Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...