073 751 40 47

Kinderen en ADHD. Wat kan magnesium hier aan bijdragen?


Er bestaat nog geen test voor ADHD. De diagnose wordt gesteld door een gespecialiseerde arts (psychiater, psycholoog) op basis van gesprekken met en onderzoek van het kind of de volwassene zelf, informatie van familieleden en school(rapporten).

Ook bij volwassenen met ADHD wordt voor de diagnose gekeken naar het gedrag als kind. ADHD ontstaat namelijk vóór het zevende jaar. Verhalen van ouders, broers en zussen en de partner zijn belangrijk, omdat iemand met ADHD zelf vaak te weinig zicht heeft op de eigen bijdrage aan de problemen. Ook wordt vaak lichamelijk onderzoek gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

Kinderen met ADHD hebben drie fundamentele “problemen”;

  • Ze kunnen zich moeilijk lang concentreren;
  • Zijn ze hyperactief;
  • Ze handelen impulsief.

1 op de 20
Ongeveer 5% van de schoolgaande kinderen heeft tegenwoordig ADHD. Dit betekent dat in een klas van 30 kinderen er een of twee kinderen met ADHD zitten. Jongens en meisjes hebben de neiging om verschillende symptomen van ADHD te hebben. Onoplettendheid komt vaker voor bij meisjes, terwijl hyperactiviteit vaker voorkomt bij jongens. Een jongen die hyperactief is (schreeuwen, rennen, etc.) valt meer op dan een meisje die onoplettend (dagdromen, vergeetachtig en snel afgeleid) is. Vandaar misschien dat de diagnose ADHD meer bij jongens dan bij meisjes wordt gesteld. Verschillende studies in de afgelopen jaren schatten dat tussen 30 procent en 70 procent van de kinderen met ADHD symptomen blijven vertonen in de volwassen jaren.

Artsen weten niet precies wat er gebeurt bij kinderen met ADHD. Door verschillende studies naast elkaar te leggen wordt duidelijk dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor ADHD, hier onder de meest voorkomende:

  1. Ze denken dat de gedragsproblemen zijn gekoppeld aan de manier waarop het voorste deel van de hersenen werkt. Studies tonen aan dat dit deel van de hersenen langzamer werkt bij kinderen met ADHD dan bij andere kinderen. Kinderen met ADHD hebben een onbalans in de neurotransmitters in het voorste deel van de hersenen. Men veronderstelt dat er een gebrek is aan de neurotransmitter dopamine en noradrenaline. Zonder genoeg dopamine of noradrenaline, kan het voorste deel van de hersenen niet omgaan met en reageren op informatie op de manier waarop het zou moeten. Dit is waarom veel behandelingen met medicijnen voor ADHD tot doel hebben de hoeveelheid dopamine of noradrenaline in de hersenen te verhogen.
  2. ADHD is grotendeels erfelijk bepaald. Het zit in de familie, zoals in de volksmond gezegd wordt. Maar ook de omgeving speelt een rol, want die kan een bepaalde aanleg versterken of juist afzwakken. Een stabiele omgeving met een evenwichtige opvoeding, een positieve aanpak op school en een goede vriendenkring zijn allemaal factoren die ertoe kunnen leiden dat ADHD niet zo hevig de kop op steekt.

In de tijd dat nog van 'minimal brain damage' werd gesproken, beschouwde men geboortebeschadiging als de belangrijkste oorzaak; dit is meestal niet het geval; ADHD is een multfactoriële aandoening waarbij zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren een rol spelen.

Bij hyperactiviteit komt vaak een teveel aan histamine vrij, het geen ook bij een calciumtekort in de bloedsamenstelling voor kan komen; hierdoor kunnen allerlei allergieën ontstaan, die door een overmatig gebruik aan geraffineerde suikers en stroop of suikervervangende zoetstoffen, zoals aspartaam of een teveel aan fosforhoudende producten alleen nog maar erger worden en de ADHD symptomen, zoals opvliegendheid of hyperactiviteit laten toenemen.

Niet ieder kind met hyperactief gedrag en concentratiestoornissen heeft ADHD. Er kunnen ook andere aspecten spelen, zoals hersenbeschadiging, toxische belasting, zware metalen vergiftiging, voedingstekorten en voedingsallergieën.

Voordat welke ADHD therapie dan ook wordt gestart, is het raadzaam een kind eerst op de status van mineralen en zwarte metalen en op voedselallergieën te laten testen.

Veel info is ook te vinden op ADHD.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...