073 751 40 47

Organisatie


Opening

Het Magnesiumcentrum is sinds 9 januari 2012 geopend. Het Magnesiumcentrum is een nieuw uniek centrum wat magnesium onder de aandacht wil brengen. Het Magnesiumcentrum draagt bij aan het verspreiden van de werking van magnesium.

Werkwijze

Het Magnesiumcentrum wil mensen bewust maken van hun levensstijl en daarbij het belang van magnesium benadrukken. Hierbij wordt ingespeeld op snel groeiende inzichten omtrent een tekort aan magnesium inname door onze bevolking. Een tekort aan magnesium kan verschillende klachten met zich mee brengen: hart en vaatziekte, diabetes type II, stressstoornissen en vermoeidheid.

De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vooronderstelde tekorten van het mineraal magnesium in de bodem van westerse landen. Deze onderzoeken komen voort uit het vermoeden, dat de westerse mens over het algemeen veel klachten vertoont die het gevolg zijn van (relatieve) magnesiumtekorten in het lichaam.

Het Magnesiumcentrum biedt als eerste in Nederland medical evidence based applicaties; meten, behandelingen, producten en consulten met de focus op het belang van magnesium voor een gezonde leefstijl en gezond ouder worden (healthy ageing).

De rode draad in de werkwijze is en blijft mensen zich bewust maken van hun levensstijl en mogelijkheden bieden om de magnesiumbalans te optimaliseren.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...